מתחם שגיא

מדובר במתחם בשטח של כ-20 דונם בשכונת "שגיא" בלוד. באזור זה מתבצע פינוי בינו שבמסגרתו מתוכננות כ-450 יח"ד ב-5 מגדלים. במסגרת הפרויקט מתוכננת תב"ע חדשה לכל המתחם  

Show More
  • LinkedIn B&W
  • Facebook B&W
  • Google+ B&W